Ταινία “ΙΗΣΟΥΣ”

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στα ελληνικά και σε καλή ανάλυση


Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ


ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ